Träpersienner

 

Träpersiennen är förutom sol- och insynsskydd också en produkt som förgyller interiören.
En kombination av estetiskt solskydd och praktisk inredning.

 

Titta på fler interiörbilder med träpersienner. >>